Contacte

D’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l’Associació A Cau de Bosc, educació en la natura, on us podeu adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre General.