El Bosc

“La nostra aula és el bosc”

Cada dia decidim a l’assemblea inicial quin bosc habitarem durant el matí. Ens comuniquem de forma directa amb la natura silvestre habitant els boscos de Tarrés.

S’ofereix als infants un contacte regular, permanent i directe amb la natura, en el qual aquesta constitueix l’escenari de referència, la font de materials i la inspiració d’un model de vida respectuós i conscient amb l’infant, d’atenció en els processos de desenvolupament i acompanyament afectuós i proper amb el nen/a.

Els materials que ofereix la natura no són estructurats, esdevenen una font accessible a qualsevol persona perquè són gratuïts i es presten adequadament al joc: pals, pedres, aigua, terra, fang, fulles… i permeten a l’infant decidir a cada instant, segons les seves necessitats i desitjos interns, donat que cap d’aquests materials indiquen a què i com s’ha de jugar, per tant alimenta la seva imaginació i creativitat.